ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2563

การรับสมัครนิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาเข้าฝึกงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ...

ปี 2562

การรับสมัครนิสิต-นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาเข้าฝึกงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ...

ปี 2561

คณะนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และพิพิธภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา ...
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ ประจำรัฐควีนส์แลนด์ และภริยา เข้าเยี่ยมชมกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาและพิพิธภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทอดพระเนตร ร้านโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑...
กลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ...
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ร่วมงานแถลงข่าว โครงการหลวง ๔๙ น้ำพระทัยจากฟ้าสู่ดิน ...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร กิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสงานวันพืชมงคล ประจำปี ๒๕๖๑...
การรับสมัครนิสิต-นักศึกษา เข้าฝึกงานประจำปี ๒๕๖๒ สอบถามรายละเอียด ที่งานฝึกอบรม โทร. ๐๒-๒๘๒-๗๑๗๑-๔ , ๐๒-๒๘๒-๑๑๕๐-๑ ต่อ ๔๓๒๐ , ๔๑๑๑ และ ๑๐๐๑ ในวันและเวลาราชการ...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตนิทรรศการ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑...

ปี 2560

คณะนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมกิจการโครงการส่วนพระองค์ฯ...
ผลิตภัณฑ์นมโครงการชั่งหัวมันรับรางวัล THAI PACK AWARDS 2017...
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาให้การรับรอง คณะข้าราชการบรรจุใหม่และพนักงานราชการจาก สำนักงาน ปกร. ...
พระนัดดาของสุลต่านแห่งรัฐปะหังพร้อมด้วยบุตรบุญธรรมของราชาและประไหมสุหรีแห่งรัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และพิพิธภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศเข้าเฝ้าฯ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในวันพืชมงคลเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และพระราชทาน พระราชดำรัส ความว่า...
ประกาศรับสมัครนิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้าฝึกงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐...
Ms.Chu Qingling ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา...
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา...
สถานีโทรทัศน์ เอ็น เอช เค (NHK) ได้รับพระบรมราชนุญาตเข้าถ่ายทำรายงานข่าว เรื่อง "ประวัติของปลานิล" ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา...
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา...
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำผู้เข้าสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัคร เอกลักษณ์ของชาติ เข้าเยียมชมกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา...
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดนิทรรศการ "ห้องทดลองของพ่อ" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐...