ข่าวประชาสัมพันธ์

ปี 2561

กลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ...
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ร่วมงานแถลงข่าว โครงการหลวง ๔๙ น้ำพระทัยจากฟ้าสู่ดิน ...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร กิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสงานวันพืชมงคล ประจำปี ๒๕๖๑...
การรับสมัครนิสิต-นักศึกษา เข้าฝึกงานประจำปี ๒๕๖๒ สอบถามรายละเอียด ที่งานฝึกอบรม โทร. ๐๒-๒๘๒-๗๑๗๑-๔ , ๐๒-๒๘๒-๑๑๕๐-๑ ต่อ ๔๓๒๐ , ๔๑๑๑ และ ๑๐๐๑ ในวันและเวลาราชการ...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตนิทรรศการ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑...

ปี 2560

คณะนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าเยี่ยมชมกิจการโครงการส่วนพระองค์ฯ...
ผลิตภัณฑ์นมโครงการชั่งหัวมันรับรางวัล THAI PACK AWARDS 2017...
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาให้การรับรอง คณะข้าราชการบรรจุใหม่และพนักงานราชการจาก สำนักงาน ปกร. ...
พระนัดดาของสุลต่านแห่งรัฐปะหังพร้อมด้วยบุตรบุญธรรมของราชาและประไหมสุหรีแห่งรัฐปะลิส ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และพิพิธภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศเข้าเฝ้าฯ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในวันพืชมงคลเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และพระราชทาน พระราชดำรัส ความว่า...
ประกาศรับสมัครนิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เข้าฝึกงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐...
Ms.Chu Qingling ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา...
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา...
สถานีโทรทัศน์ เอ็น เอช เค (NHK) ได้รับพระบรมราชนุญาตเข้าถ่ายทำรายงานข่าว เรื่อง "ประวัติของปลานิล" ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา...
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา...
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำผู้เข้าสัมมนาเครือข่ายอาสาสมัคร เอกลักษณ์ของชาติ เข้าเยียมชมกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา...
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดนิทรรศการ "ห้องทดลองของพ่อ" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐...