ข่าวกิจกรรม

ปี 2560

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ร่วมกับกรมอนามัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพนมฟลูออไรด์ ในโครงการนมฟูลออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย"...