| หน้าหลัก I รายละเอียดโครงการ | คำแนะนำการใช้ | สื่อการสอนฟิสิกส์ | แผนการสอน | คณะทำงาน |
   
คำแนะนำการใช้
   
คุณสมบัติขั้นต่ำของเครื่องคอมพิวเตอร์
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium 350 MHz ขึ้นไป, RAM 64 MB พร้อมอุปกรณ์มัลเติมีเดีย เช่น เครื่องเล่น CD-ROM, ลำโพง เป็นต้น
 2. ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 98 ขึ้นไป
 3. web page นี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด
  - 800 x 600 สำหรับการจำลองทางฟิสิกส์ด้วย JAVA และสนุกกับการ์ตูนฟิสิกส์ด้วย Flash Animation
  - 1024 x 708 สำหรับการทดลองฟิสิกส์ด้วย JAVA
 4. ใช้โปรแกรม Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไปที่มี flash player plugin
การ Download plugin
JAVA
 1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วเข้าไปที่ http://java.sun.com/j2se/1.4.1/download.html
 2. คลิกเลือก Version ของ Java ที่ต้องการ Download
 3. เลือก Platform ให้เข้าระบบปฏิบัติการของผู้ใช้
 4. คลืกเลือก Download ในแถวของ JRE
 5. คลิกที่ปุ่ม ACCEPT ทางด้านล่าง Webpage
 6. คลิกที่ Download j2re-<Version>-<Platform>.. เพื่อทำการ Download
 7. หากเป็นระบบปฏิบัติการ Windows สามารถ Install หรือ Download โปรแกรมได้จากแผ่น CD-Rom นี้
  โปรดคลิกที่นี่ ---> Java plugin for Windows และคลิกเลือกที่ "Run this program from its current
  location" และ click ที่ปุ่ม OK เพื่อทำการติดตั้งตามขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์
Flash
 1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วเข้าไปที่ http://www.macromedia.com/downloads และ click ที่ไอคอน
  "Get Macromedia Flash Player"
 2. คลิกที่ปุ่ม Install Now เพื่อทำการติดตั้งตามขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์
Direct X
 1. สามารถ Install หรือ Download โปรแกรมได้จากแผ่น CD-Rom นี้ โปรดคลิกที่นี่ ---> Direct X for Windows
 2. คลิกเลือกที่ "Run this program from its current location" และ click ที่ปุ่ม OK เพื่อทำการติดตั้งตาม
  ขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์
Acrobat Reader
 1. สามารถ Install หรือ Download โปรแกรมได้จากแผ่น CD-Rom นี้ โปรดคลิกที่นี่ ---> Acrobat  Reader
 2. คลิกเลือกที่ "Run this program from its current location" และ click ที่ปุ่ม OK เพื่อทำการติดตั้งตาม
  ขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์
  Quick Time
 
 1. สามารถ Install หรือ Download โปรแกรมได้จากแผ่น CD-Rom นี้ โปรดคลิกที่นี่ ---> Quick Time Installer
 2. คลิกเลือกที่ "Run this program from its current location" และ click ที่ปุ่ม OK เพื่อทำการติดตั้งตาม
  ขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์