| หน้าหลัก I รายละเอียดโครงการ | คำแนะนำการใช้ | สื่อการสอนฟิสิกส์ | แผนการสอน | คณะทำงาน |

สื่อการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อการสอน Physics Cyber Lab

การทดลองฟิสิกส์ด้วย JAVA
การชนในสองมิติ
ท่อสั่นพ้อง
วงแหวนของนิวตัน
         
การจำลองทางฟิสิกส์ด้วย JAVA
ฟิสิกส์ยุคใหม่ ทัศนศาสตร์
ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า กลศาสตร์
อุณหพลศาสตร์ คลื่น
 
 
สนุกกับการ์ตูนฟิสิกส์ด้วย Flash Animation
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แม่เหล็ก
ค่า pH ระบบสุริยะ
คริสตัล รุ้งกินน้ำ
คลื่น แรงโน้มถ่วง
ความร้อน วัฏจักรของดวงดาว
เครื่องพิมพ์ วิทยุ
ตารางธาตุ สารประกอบ
ทฤษฎีสัมพันธภาพ แสง
โทรศัพท์ เสียง
บิ๊กแบง สถานะของสาร
แบตเตอรี่ สเปรกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
พายุฝนฟ้าคะนอง แหล่งพลังงาน
ไฟฟ้า อุปราคา
ไฟฟ้าสถิต อะตอม
มวล ปริมาตร และความหนาแน่น
       

สื่อการสอนเพิ่มเติมจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน Physics Cyber Lab

สื่อการสอนฟิสิกส์รวบรวมโดย อ.วิมล ชัยวิริยะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
รวบรวมสื่อการสอนที่น่าสนใจเกี่ยวกับคลื่น

(คู่มือประกอบการใช้สื่อการสอนของ อ.วิมล)