รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ รูปดวงตราประจำจังหวัด
แหล่งท่องเที่ยว
เขื่อนสิริกิตติ์

เขื่อนสิริกิตติ์เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร สันเขื่อนมีความสูง ๑๑๓.๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยกรมชลประทาน จากนั้นมอบให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตดำเนินการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งมีรัศมีการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ประมาณ ๓๐ จังหวัดทั่วประเทศ
เขื่อนสิริกิตติ์นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม มีทิวทัศน์ที่งดงาม นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดอีกด้วย ทำให้ชาวบ้านในบริเวณนั้นมีอาชีพในการ ประมง ซึ่งสามารถทำรายได้ให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วย
สำหรับผู้ที่สนใจอยากเที่ยวชมบรรยากาศของเขื่อนสิริกิตติ์ ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้บริการในด้านที่พัก อาหาร อย่างดีและประหยัด

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ