รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดตราด รูปดวงตราประจำจังหวัด
แหล่งโบราณคดี
เขาโต๊ะโมะ
เขาโต๊ะโมะ

เขาโต๊ะโมะ
คำว่า โต๊ะโมะ เป็นภาษาชอง แปลว่า ฉางที่เก็บของ ภาษาเขมรต่ำ แปลว่า ภูเขาหรือเนินสูง
โต๊ะโมะ เป็นโบราณสถาณ ตั้งอยู่บ้านอีเร็ม หมู่ที่ 7 ตำบลปราณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
อายุ ประมาณ 395 - 430 ล้านปี เกิดในยุคดิโวเนียน และยุคซิลูเรียน (Deveman and Silurian)
หลักฐานที่พบ เป็นเนินดินแบบฝาชีมีแท่งหินเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมากตามหลักฐานเชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นมิได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แท่งหินเป็นรูปเหลี่ยมตั้งแต่ 4-8 เหลี่ยม มีความยาวประมาณ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12-20 เซนติเมตร ผิวนอกเป็นสีน้ำตาลอ่อน ภายในเป็นสีเทาแก่เกือบดำ บางแท่งเคาะแล้วมีเสียงดังกังวานเหมือนระฆัง
เขาโต๊ะโมะ
สรุปข้อสันนิษฐาน
1. สันนิษฐานโดยสภาพแวดล้อม จากผู้สนใจหลายท่าน เชื่อว่า คงมีการนำแท่งหินจาก "บ่อขุมทรัพย์" ซึ่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับโบราณสถานมาเรียงกันเพื่อทำเทวสถานไว้เป็นเครื่องสักการะบูชา สังเกตได้จากการปลูกต้นโศกไว้รอบ ๆ โบราณสถาน
2. สันนิษฐานโดยกรมศิลปกรว่า โบราณสถานเขาโต๊ะโมะไม่ใช่ภูเขาแต่เป็นซากโบราณสถานที่เก่าแก่และใหญ่โต ระบุไม่ได้ว่าเป็นสมัยใด
3. สันนิษฐานโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลว่า แท่งหินเหล่านี้เกิดจากการแทรกดันตัวของหินอัคนีชนิดหนึ่ง เรียกว่า หินบะซอลท์ ซึ่งเป็นหินที่ให้กำเนิดพลอยชนิดต่าง ๆ การเย็นตัวของโลกอย่างรวดเร็วส่งผลให้หินมวลนั้นเกิดรอยแตกของหินในแนวตั้งเป็นมุมฉากกับพื้นผิวโลก ในลักษณะเสาหินรูปปริซึ่ม เรียกว่า Columner Jointing หาได้ยากมากพัฒนาการทางด้านชาติพันธุ์
จากซากโบราณสถานที่พบมีลักษณะคล้ายเทวสถาน ซากโบราณวัตถุที่พบเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทหิน ท่อนไม้กลายเป็นหิน พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ลูกปัดหินสี ภาชนะดินเผา ไม้แกะสลัก และเครื่องบดยาอายุประมาณ 100 ปีเศษ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้ ได้มีมนุษย์ตั้งรกรากอาศัยอยู่อย่าต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เขาโต๊ะโมะ เขาโต๊ะโมะ เขาโต๊ะโมะ
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ