รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี รูปดวงตราประจำจังหวัด

เงาะโรงเรียน

เงาะโรงเรียน

เงาะโรงเรียน เป็นเงาะที่มีรสชาติอร่อย เนื้อกรอบ หวานหอม และมีปลูกกันมากอย่างเป็นล่ำเป็นสัน และมีชื่อเสียงเป็นที่ นิยมของผู้บริโภคก็คือ อำเภอบ้านนาสาร ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของชื่อเงาะโรงเรียน
เงาะโรงเรียนมีประวัติเล่ามาว่า เมื่อปี พ.ศ. 2468 มีชาวจีนสัญชาติมาเลเซียชื่อนายเค วอง มีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองปีนัง ประเทศ มาเลเซีย ได้เดินทางเข้ามาทำเหมืองแร่ดีบุกที่หมู่บ้านเหมืองแกะ ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสารโดยสร้างบ้านพักเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น ในที่ดินที่ซื้อจำนวน 18 ไร่ ใกล้ทางรถไฟ ด้านทิศตะวันตก ได้นำเมล็ดเงาะมาปลูก ข้างบ้านพัก ปรากฎว่ามีเงาะต้นหนึ่งมีผลที่มี ลักษณะต่างไปจากต้นอื่นคือรูปผลค่อนข้างกลมเนื้อกรอบ หวาน หอม เปลือกบาง
เมื่อนายเค วอง เลิกล้มกิจการเหมืองแร่ในปี พ.ศ. 2497 ได้ขายที่ดินจำนวน 18 ไร่ พร้อมบ้านดังกล่าวให้แก่กระทรวง ธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) ซึ่งได้ปรับปรุงใช้เป็นสถานที่เรียนเรียกว่า โรงเรียนนาสาร เงาะที่นายเค วอง ปลูกไว้ก็ได้ขยายพันธุ์ สู่ประชาชนโดยใช้ต้นพันธุ์เดิม จึงเรียกว่าเงาะโรงเรียน
ในปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชัช อุตตมางกูร ผู้นำชาวสวนเงาะได้ทูลเกล้าฯ ถวายผลเงาะโรงเรียนและขอพระราชทาน ชื่อพันธุ์เงาะนี้เสีย-ใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสว่า "เงาะโรงเรียนดีอยู่แล้ว" ตั้งแต่นั้นมาเงาะพันธุ์นี้จึงได้ชื่อว่า "เงาะโรงเรียน" อย่างเป็นทางการ


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ