รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี รูปดวงตราประจำจังหวัด

ลากพระ

ลากพระ

ลากพระ คือพิธีบุญอย่างหนึ่งของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและชาวปักษ์ใต้ที่กระทำสืบต่อกัน มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล จนกระทั่งปัจจุบันนี้ สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีถือว่า ประเพณีนี้มีความมโหฬารยิ่งกว่าประเพณีใดๆ ที่จัดขึ้นในจังหวัดทั้งสิ้น โดยเฉพาะที่อำเภอเมือง จะมีลากพระบกและพระน้ำ กำหนดการลากพระ คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นวันที่พระสงฆ์ ออกพรรษา หรือที่เรียกว่า"วันปวารณา"
ก่อนการลากพระ 10-15 วัน ชาวบ้านและชาววัดจะช่วยกันจัดเตรียมทำเรือพระสำหรับที่จะลากกันอย่างหรูหรา ข้างบนทำเป็น บุษบกสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ในช่วงเวลาก่อนจะถึงวันชักพระนี้จะมีการ "คุมโพน" หรือ "คุมพระ" คือการประโคม ฆ้อง กลอง ตะโพน เพื่อเป็นการซ้อมหรืออุ่นเครื่องและเป็นการสร้างบรรยากาศอันคึกคักให้ชาวบ้านได้เตรียมตัวสำหรับกาลอันสำคัญนี้
เรือพระบกแต่เดิมจะมีตัวไม้ใหญ่ 2 อัน วางรองเป็นที่สร้างบุษบก การลากพระจึงเป็นการลาก จริงๆ ปัจจุบันใช้รถรถยนต์แทน การลากพระบกจะลากผ่านหมู่บ้าน จากวัดหนึ่งไปยังอีกวัดหนึ่ง หรือไปยัง ที่ชุมนุมเรือ-พระ ส่วนเรือพระน้ำจะทำเป็นแพโดยใช้เรือ 1-3 ลำ เป็นที่ตั้งของแพสำหรับลากไปในแม่น้ำลำ คลองหรือทะเล
ในวันชักพระ คือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ตอนเช้าตรู่ชาวบ้านจะพากันไปทำบุญตักบาตรหน้าเรือพระเมื่อพระสงฆ์ฉัน ภัตตาหารแล้วก็จะเริ่มชักพระไปสู่ที่ชุมนุมเรือพระ ในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเรือพระจะมาชุมนุมกันที่ริมแม่น้ำตาปี บริเวณท่าเรือ เกาะสมุย เมื่อพระสงฆ์ฉันเพลแล้วจะมีการ "ซัดต้ม" ซึ่งเป็นเกมการแข่งขันปากันด้วยต้ม นอกจากนั้นในจังหวัดนี้ยังมีการ "แข่งเรือ" อีกด้วย ตามปกติเรือพระจะกลับวัดในตอนเย็นของวันชักพระ แต่สำหรับในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากมีการสมโภช 1 คืนแล้ว เรือพระจะยังคงอยู่เพื่อให้ชาวบ้านไปทำบุญ 3-4 วัน จึงจะกลับวัด


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ