รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม รูปดวงตราประจำจังหวัด
ของดีท้องถิ่น
หอยหลอดผัดฉ่า หอยหลอดผัดฉ่า
ขนมสัมปะนี หรือ ขนมจ่ามงกุฏ ขนมสัมปะนี หรือ ขนมจ่ามงกุฏ
กะปิคลองโคน กะปิคลองโคน
แกะสลักกระโหลกซออู้ แกะสลักกระโหลกซออู้

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ