รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม รูปดวงตราประจำจังหวัด

ตำนาน/นิทาน

สมเด็จพระอมรินทรามาตย์

สมเด็จพระอมรินทรามาตย์

มีเศรษฐีสามีภรรยาคู่หนึ่ง ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณวัดอัมพวันเจติยารามในปัจจุบัน ได้พาธิดาสาวสวย ชื่อนาค ไปทำบุญที่วัด บางลี่น้อยซึ่งอยู่ที่ท่าน้ำฝั่งตรงข้าม ท่านสมภารวัดบางลี่น้อยในขณะนั้นเห็นรูปลักษณะของธิดาท่านเศรษฐีจึงทำนายว่า ธิดาน้อย คนนี้มีบุญวาสนานักต่อไปในวันหน้าจะได้เป็นถึงนางพญามหากษัตริย์อย่างแน่นอน ท่านเศรษฐีเห็นป็นเรื่องขัน จึงกล่าวตอบว่า ถ้าเหตุการณ์สมจริงตามคำทำนายแล้วไซร้ จะถวายกุฏีทองให้ท่านสมภารอยู่ถึงสามหลังทีเดียว กาลต่อมาธิดาของเศรษฐีได้แต่งงาน กับหลวงยกกระบัตร แขวงเมืองราชบุรีภายหลังได้เลื่อนบรรดาศักดิ์สูงขึ้นและได้ปราบดาภิเษกเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์จักรี และได้สถาปนาท่านนาคผู้เป็นภรรยาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีซึ่งสมจริงตามคำทำนาย ท่านเศรษฐีจึงได้สร้างกุฏีทำด้วยไม้สักทองขนาดใหญ่ ภายในประดับลวดลายทองสวยงามถึงสามหลังเพื่อถวายแด่สมภารวัด บางลี่น้อยตามสัญญาที่ให้ไว้
แม้ท่านนาคจะได้รับการสถาปนาเป็นถึงสมเด็จพระบรมราชินี พระองค์ก็โปรดชีวิตความเป็นอยู่อย่างสามัญชนและโปรด การทำบุญสร้างทาน ตามแบบอย่างพระชนกและพระชนนีได้ถวายที่ดินและบ้านเดิมสร้างเป็นวัด ชื่อว่า “วัดอัมพวันเจติยาราม” และได้ถวายทรัพย์สมบัติสิ่งของเครื่องใช้ครั้งพระราชสวามีดำรงพระยศเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีไว้ที่วัดบางลี่น้อย เป็นอันมาก
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ แห่งราชวงศ์จักรีจึงมีพระประสูติกาล ณ บ้านตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณวัดอัมพวันเจติยารามในปัจจุบัน และได้ถวายพระนามสมเด็จพระมารดาเป็น “สมเด็จกรมพระอมรินทรามาตย์” เพื่อเป็นที่ระลึกแด่พระองค์ ทางจังหวัดสมุทรสงครามได้อัญเชิญพระนามของพระองค์เป็นชื่อสะพานเชื่อมข้ามแม่น้ำแม่กลองระหว่าง จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ