รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม รูปดวงตราประจำจังหวัด

แหล่งธรรมชาติ

ต้นจาก

ต้นจาก

ต้นจาก
ต้นจาก มีมากที่จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดชายทะเล ทั่วไป เป็นที่น่าสังเกตว่าจังหวัดชายทะเลบางแห่งก็ไม่มีต้นจากเกิด ขึ้นเลย ต้นจากคงเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำกร่อยหรือน้ำที่มีลักษณะ กึ่งจืด กึ่งเค็ม เพราะจะไม่พบต้นจากอยู่ชายทะเล หรือบริเวณ น้ำจืด แต่จะพบบริเวณที่มีน้ำทะเลขึ้นถึงและมีน้ำจืดไหล ผ่านเท่านั้น
ต้นจาก เป็นต้นไม้ตระกูลปาล์มเช่นเดียวกับมะพร้าว จะอยู่รวมกันเป็นกอหลายๆ กอหนาแน่นมาก ชอบพื้นที่ค่อนข้าง แฉะหรืออยู่ริมน้ำ จึงเรียกบริเวณที่มีต้นจากอยู่หนาแน่นว่า ป่าจาก เราสามารถทำน้ำตาล จากต้นจากได้เช่นเดียวกับทำน้ำตาลจากมะพร้าว โดย การใช้มีดปาดงวง (ช่อดอกที่ยังอ่อนอยู่) แล้วเอากระบอก รองน้ำตาลมาเคี่ยวเป็นน้ำตาลได้ แต่ปัจจุบัน ไม่นิยมทำมักเก็บใบ และผลมาจำหน่ายมากกว่า
ต้นจาก
ประโยชน์ของต้นจาก เราสามารถนำต้นจากมาใช้ประโยชน์ ได้หลายอย่างเช่น ใบอ่อนนำมาตัดเป็นท่อนสั้นๆ ใส่ยาฉุนใช้สูบแทน บุหรี่ได้ เรียกว่า “มวนใบจาก” จนเป็น ที่ล้อเลียนของเด็กๆว่า “ยามรวยก็สูบสายฝน ยามจนก็สูบ ใบจาก (สายฝน คือชื่อบุหรี่ ยี่ห้อหนึ่ง) ใบจากที่เป็นสีเขียวสด ก็นำมาใช้ห่อขนมขายได้ เรียกว่า ขนมจาก ชาวสมุทรสงครามได้นำมาคัดแปลงเติมมะพร้าวอ่อน หั่นฝอยลงไป ด้วยเพิ่มรสชาด จึงเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ส่วนใบแก่ก็นำมาเย็บ เป็นตับ เรียกว่า ตับจาก ใช้ขายสำหรับมุง หลังคาบ้านได้
ผลจาก เป็นสินค้าที่ทำรายได้ดีอีกอย่างหนึ่ง แต่เดิมราคาถูกมาก แต่ปัจจุบัน ราคาแพง เช่น ถ้าขายเป็นหมุ่ย (ช่อผล ๑ ช่อ เรียกว่า หมุ่ย) ราคาหมุ่ยละ ๑๐ บาท แต่ถ้าชี้ที่แกะเนื้อออกแล้วจะราคากิโลกรัมละ ๕๐ บาท ดังนั้นถ้าชาวบ้านขยันผ่าผลจากขาย จะได้เงินใช้สบายๆ อย่างน้อยวันละ ๒๐๐-๓๐๐ บาททีเดียว

ต้นจาก

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ