รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม รูปดวงตราประจำจังหวัด

สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

วัดอัมพวันเจติยาราม

วัดอัมพวันเจติยาราม

วัดอัมพวันเจติยารามตั้งอยู่ที่ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เดิมชื่อ วัดอัมพวา ประชาชนเรียกกันว่า วัดอัมพวัน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบูรณะใหม่ แล้วพระราชทานนามว่า วัดอัมพวันเจติยาราม มีความหมายว่า สวนมะม่วงอันร่มรื่น เกษมสำราญ เป็นสถานที่เคารพบูชา
ประวัติความเป็นมาของวัดอัมพวันเจติยารามเกี่ยวข้องกับต้นราชวงศ์จักรี คือ พระชนกชนนีของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระมเหสีในรัชกาลที่ ๑ ตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศเหนือของวัดจุฬามณี วันหนี่งขณะที่ท่านทั้งสองถือศีลอุโบสถอยู่ที่วัดจุฬามณี เกิดเพลิงไหม้บ้านจนหมดสิ้น จึงย้ายบ้านเรือนไปปลูกที่ริมคลองอัมพวาที่เป็นวัดอัมพวันเจติยารามในปัจจุบัน ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าฯ ดำรงพระยศเป็น หลวงยกระบัตรเมืองราชบุรี เมื่อเกิดสงครามพม่าในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาได้พาครอบครัว อพยพมาอยู่ที่บ้านอัมพวา สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ แห่งราชวงศ์จักรีจึงมีพระประสูติกาล ณ บ้านอัมพวาแห่งนี้
วัดอัมพวันเจติยาราม
เมื่อสมเด็จพระชนกสวรรคต สมเด็จพระราชชนนีของ สมเด็จพระอมรินทรามาตย์จึงอุทิศบ้านและสวนบริเวณนั้นสร้าง เป็นวัดชื่อ วัดอัมพวา ตามชื่อคลอง ต่อมาเรียกกันว่าวัดอัมพวัน ในสมัยรัชกาลที่ ๑ สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ได้ทรงชักชวน พระราชวงศ์มาปฏิสังขรณ์ วัดอัมพวันจึงมีฐานะเป็นพระอาราม หลวงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
เนื่องจากเป็นสถานที่ประสูติของ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประชาชนจึงพร้อมใจกันสร้างพระบรม ราชานุสาวรีย์ของพระองค์ไว้ที่วัดอัมพวัน เจติยาราม และบรรจุ พระบรมสรีรังคารของพระองค์ไว้ ที่พระปรางค์ในวิหารวัดอัมพวัน
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงมีพระราชวิจารณ์ วัดอัมพวันเจติยารามไว้ว่า
“..........ทรวดทรงพระอุโบสถเป็นแผ่นดินพระพุทธยอดฟ้าเทือกวัดสุวรรณดารารามพระประธาน เป็นอย่างวัดอรุณ แต่เดี๋ยวนี้ผิดพระเศียร น่าจะมีเหตุแตกพังอย่างไร ซ่อมขึ้นไม่เหมือนเก่า พระพักตร์เลว กว่าพระองค์...........ซุ้มเสมาเป็นของรัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างพระวิหารและกุฏีใหญ่เป็นฝีมือรัชกาลที่ ๓ และ พระปรางค์มีระเบียงรูปบานบน ซึ่งแปลกไม่มีที่ไหนใหญ่โตเท่านี้”

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ