รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม รูปดวงตราประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญ
เรือหลวงแม่กลอง เรือหลวงแม่กลอง
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
วัดอัมพวันเจติยาราม วัดอัมพวันเจติยาราม
ดอนหอยหลอด ดอนหอยหลอด
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒)  อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒)
ต้นจาก ต้นจาก
สภาพดินของจังหวัดสมุทรสงคราม สภาพดินของจังหวัดสมุทรสงคราม

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ