จังหวัดสมุทรสงคราม
รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม รูปดวงตราประจำจังหวัด

ที่ตั้ง

จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกปากอ่าวแม่กลองเดิมชื่อ "เมืองแม่กลอง" ห่างจากกรุงเทพฯ 74 กิโลเมตร มีพื้นที่รวม 416 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดราชบุรี

ภูมิประเทศภูมิอากาศแผนที่จังหวัดคำขวัญประจำจังหวัด
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ