จังหวัดสระแก้ว
แหล่งโบราณคดี
ปราสาทเขาน้อย

ปราสาทเขาน้อย

ปราสาทเขาน้อย ตั้งอยู่ที่วัดเขาน้อยสีชมพู หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ห่างจากตัวอำเภอประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ตั้งอยู่บนยอดเขาเตี้ยๆ สูงราว ๘๐ เมตร มีบันไดทางขึ้น ๒๕๔ ขั้น แล้วเดินไปตามทางลาดอีกนิดก็ถึงบริเวณตัวปราสาทก่ออิฐ ซึ่งประกอบด้วยปรางค์ทิศเหนือ ปรางค์องค์กลาง และวิหารใต้ ปรางค์องค์กลางยังคงมีสภาพเป็นองค์ปรางค์อยู่ แต่ปรางค์ทิศเหนือและ วิหารทิศใต้เหลือเพียงหลักฐานเท่านั้น ขณะนี้กรมศิลปากรกำลังขุดแต่งอยู่ ซึ่งทำให้พบทับหลังอันมีลวดลายออกแขกๆสวยงาม แปลกตาถึง ๕ ชิ้น นักโบราณคดีพบว่าเป็นศิลปเขมรแบบไพรกเมง ๒ ชิ้น และเป็นแบบสมโบร์ไพรกุก ๓ ชิ้น สันนิษฐานอายุได้ถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๓ เป็นศาสนในศาสนาฮินดู

ปราสาทเขาน้อย
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ