รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี รูปดวงตราประจำจังหวัด

โป๊ยเซียนพันธุ์ใหม่ “มนต์จินดา” (MONJINDA)

มนต์จินดา ชนะเลิศการประกวด โป๊ยเซียน

ชมรมโป๊ยเซียนแห่งประเทศไทย
ที่อยู่
สวนพวงสุวรรณ ๑๑๘/๑๙ หมู่ ๑ ต.บางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โทร. ๐๑-๙๔๔๑๕๘๖ , ๐๓๖-๕๑๓๐๓๘ มูลเหตุจูงใจที่ผสมพันธุ์ใหม่
การพัฒนาของพันธุ์โป๊ยเซียนในประเทศไทยน่าสนใจ เป็นอย่างยิ่ง โป๊ยเซียนได้ถูกพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เมื่อก่อนนี้ดอกโป๊ยเซียนมีขนาดเล็กมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร มาถึงปัจจุบัน ดอกโป๊ยเซียนมีขนาดใหญ่
ลูกไม้ใหม่จากการผสมพันธุ์ ขึ้นกว่าเดิมมาก โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๔ - ๕ เซนติเมตร สีของดอกก็ถูกพัฒนาจนมีสีมากขึ้น มีทั้งสีเข้ม สีอ่อน สีหวาน นอกจากนี้ยังมีสีเขียวหรือสี อื่นๆ มาป้ายอยู่ข้างนอก มีสีขอบดอก เป็นสีเข้ม สีไส้ตรงกลางดอกเป็นสีเข้มบ้าง สีอ่อนบ้าง เป็นการ เพิ่มความสวย เพิ่มความน่ารัก ดูเป็นเสน่ห์และความ แปลกใหม่ ของโป๊ยเซียนให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
การพัฒนาของโป๊ยเซียนในประเทศไทย เป็นสิ่งที่น่า สนใจมิใช่น้อยและจุดนี้เองที่เป็นสิ่งจูงใจเริ่มให้ความสำคัญ ต่อการปลูกเลี้ยงโป๊ยเซียนและเริ่มปลูกเลี้ยงโป๊ยเซียนอย่าง จริงจังเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๔ ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติพอดี ข้าพเจ้า มุ่งหวังที่จะผลิตโป๊ยเซียนพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีลักษณะต่างๆ ดีกว่า เดิม เช่น ขนาดของดอกใหญ่ขึ้น สีของดอกสวยขึ้น และเป็นสีที่หายาก ลำต้นแข็งแรงขึ้น ใบใหญ่ขึ้น ฯลฯ
สีสดมีทุกสี บานผึ่งผายทนอยู่นาน
จากการปลูกเลี้ยงโป๊ยเซียนของข้าพเจ้าประมาณ ๒ ปีเศษ ก็สามารถได้เป็นเจ้าของลูกผสมโป๊ยเซียนต้น ใหม่หลายต้น แต่ละต้นมีลักษณะดีขึ้น โดยเฉพาะสี หลายต้นเป็นสีที่หายาก ในวงการโป๊ยเซียนยังไม่มีและมีอยู่ต้นหนึ่งที่ข้าพเจ้าภูมิใจ ในลักษณะพิเศษมาก โป๊ยเซียนต้นนี้ขอจดทะเบียนชื่อกับชมรม โป๊ยเซียนแห่ง ประเทศไทยไว้เรียบร้อยแล้ว ชื่อ “มนต์จินดา” มนต์จินดาเป็นโป๊ยเซียนที่มีดอกใหญ่ บานผึ่งผาย ที่น่าทึ่งคือสีของดอก เริ่มต้นดอกออกใหม่ๆ จะมีสีเขียวนวล ต่อมามีสีส้มแดงเป็นจุดๆ ขึ้นที่กลางดอกก่อน แล้วกระจายไปทั่วๆ ดอก ต่อมาดอกจะมีสีส้มแดงล้วนๆ สีเข้มจัดขึ้นเป็นมัน ดอกมีความหนามาก และบานทนอยู่ได้นาน ก้านดอกใหญ่แข็งแรง สามารถรับ น้ำหนักดอกถึง ๑๖ ดอกได้โดยไม่อ่อนลู่ลง ก้านดอกจะชูดอกขึ้นพอดีพ้นยอด เคยประกวดได้รับ รางวัลที่ ๑ มาแล้ว นับว่ามนต์จินดาเป็นโป๊ยเซียนตัวใหม่ ของวงการที่มีความแปลกใหม่และมีสีที่ยากด้วย
อนาคต “มนต์จินดา” จะเป็นสินค้าออกที่สำคัญที่สุดพันธุ์หนึ่ง ของประเทศไทย

มนต์จินดา เริ่มออกใหม่สีเขียวกลีบหนา

มนต์จินดา เริ่มออกใหม่สีเขียวกลีบหนา


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ