จังหวัดสิงห์บุรี
รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี รูปดวงตราประจำจังหวัด

ที่ตั้ง

จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศไทย มีพื้นที่ราว 822 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 42 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนาท

ภูมิประเทศภูมิอากาศแผนที่จังหวัดคำขวัญประจำจังหวัด
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ