รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดระยอง รูปดวงตราประจำจังหวัด
ธรรมชาติวิทยา
 นก นางนวลแกลบ Terns ที่เกาะหินขาวและเกาะทะลุ  นก นางนวลแกลบ Terns ที่เกาะหินขาวและเกาะทะลุ
แมลง เพลี้ยไก่ฟ้า แมลง เพลี้ยไก่ฟ้า
 ปลากะตัก ปลากะตัก
สัตว์ทะเล (หอยหวาน) สัตว์ทะเล (หอยหวาน)
แร่ธาตุ ทรายแก้ว ( glass sand ) แร่ธาตุ ทรายแก้ว ( glass sand )
พืชเศรษฐกิจ ยางพารา พืชเศรษฐกิจ ยางพารา

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ