รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดระยอง รูปดวงตราประจำจังหวัด
ของดีท้องถิ่น
 แกงหมูชะมวง(ของคาว) แกงหมูชะมวง(ของคาว)
สับปะรดกวน (ของหวาน) สับปะรดกวน (ของหวาน)
 ทุเรียน มังคุด เงาะ ( ผักและผลไม้) ทุเรียน มังคุด เงาะ ( ผักและผลไม้)
ปลาหมึก(การถนอมอาหาร) ปลาหมึก(การถนอมอาหาร)

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ