รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดระยอง รูปดวงตราประจำจังหวัด

การไหว้แม่ย่านาง

การไหว้แม่ย่านาง

ชาวประมงเชื่อว่าแม่ย่านางเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยให้เกิดโชคลาภแก่ตนเองมากมาย การไหว้แม่ย่านางจึงไหว้ทุกครั้ง ที่ออกเรือ ทุกวันพระ 15 ค่ำ วันตรุษจีน วันตรุษสงกรานต์ ผู้ทำพิธีไหว้แม่ย่านางเรือ คือ ไต้ก๋ง และจะไหว้ในตอนเช้า
เครื่องไหว้แม่ย่านางได้แก่ หัวหมู ไก่ ผลไม้ต่าง ๆ เช่น กล้วย ส้ม มะพร้าวอ่อน ขนมเปี๊ยะ ขนมถ้วยฟู ดอกไม้กำใหญ่ ธูป 9 ดอก และประทัด
ขั้นตอนการไหว้แม่ย่านาง จะเริ่มจาก
1. ตั้งเครื่องเซ่นไหว้ที่บริเวณหัวเรือ
2. ผูกดอกไม้กำใหญ่ไว้กับโขนเรือ
3. ไต้ก๋งจุดธูป 9 ดอก นำไปปักที่เครื่องเซ่น อย่างละดอก เหลือไว้ 1 ดอกสำหรับปัก หัวเรือเพื่อบอกให้แม่ย่านางคุ้มครอง ขอลาภผล ความปลอดภัยและให้ได้ปลามากตามความ ต้องการ
4. รอจนธูปหมดดอกแล้วจึงลาเครื่องเซ่นไหว้
5. นำก้านธูปทั้งหมดไปรวมกันไว้ที่โขนเรือ
6. จุดประทัด
7. นำน้ำมะพร้าวอ่อนมารดที่โขนและเสากระโดงเรือ
8. แบ่งเครื่องเซ่นไหว้อย่างละเล็กละน้อยไปวางไว้ใกล้โขนเรือเพื่อถวายแม่ย่านาง
9. เผากระดาษเงินกระดาษทอง แล้วโยนลงทะเล เป็นการเสร็จพิธี
การไหว้แม่ย่านางนี้ ชาวประมงส่วนใหญ่ทำตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เพราะเชื่อว่าจะให้คุณ และโทษแก่ผู้ปฏิบัติได้ แต่จริง ๆ แล้วพิธีกรรมใดก็ตามน่าจะเกิดจากความต้องการขวัญและกำลังใจ เพื่อความมั่นใจในการทำงานเป็นสำคัญ

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ