รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดระยอง รูปดวงตราประจำจังหวัด

พระราชธรรมคณี

พระราชธรรมคณี

ประวัติ เจ้าคณะจังหวัด พระราชธรรมคณี (อภัย อภโย) เป็นบุตรนายพล นางเจิ้น วงศ์บุปผา เกิดเมื่อ 15 ตุลาคม 2465 ปีจอ บ้านเลขที่ 53 หมู่ 1 ต.ตะพง อ.เมือง จ. ระยอง
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าประดู่(พระอารามหลวง) และเจ้าคณะจังหวัดระยอง
บรรพชาและอุปสมบทเมื่อ 3 มิถุนายน 2480 และ 9 พฤษภาคม 2486 ตามลำดับ
การศึกษาสูงสุดสอบได้ ปช. 4 เมื่อ 2488 สอบได้บัญชีชั้นต้น เมื่อ 2486 สอบได้วิชาภาษาไทยและภูมิประวัติศาสตร์ ชุดครูมูลเมื่อปี 2494--2495
สมณศักดิ์ พ.ศ. 2498 เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ “พระครูพิสิษฏ์ศุภการ” ในตำแหน่งเลขานุการ คณะกรรมการสงฆ์จังหวัด ถือพัดชนิดเดียวกับเจ้าคณะอำเภอ เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก
พ.ศ. 2516 เลื่อนสมณศักดิ์จากพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก เป็นชั้นพิเศษ
พ.ศ. 2523 ปรับชั้นสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท เนื่องจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวัดเป็นพระอารามหลวง
พ.ศ. 2525 เลื่อนสมณศักดิ์จากพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท เป็นชั้นเอก
พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระโสภณธรรมคณี
พ.ศ. 2537 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชธรรมคณี ศรีสุนทรปสาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี
พระเดชพระคุณพระราชธรรมคณีเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางโลกและทางธรรม ตลอดจนมีวัตรปฏิบัติ นุ่มนวล อ่อนโยน ยังความสบายใจแก่ผู้พบเห็น ชาวระยองรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้นำทางศาสนาที่เพียบพร้อมไปด้วย จริยวัตรอันงดงาม

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ