รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดระยอง รูปดวงตราประจำจังหวัด

วัดลุ่มมหาชัยชุมพล

โบสถ์วัดลุ่มมหาชัยชุมพล

ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ขณะที่จะเสียกรุงให้แก่พม่า ด้วยความอ่อนแอของผู้นำ พระยาวชิรปราการ เล็งเห็นว่า เห็นทีจะ เสียกรุงแน่แล้ว จึงได้ตัดสินใจตีฝ่าวงล้อมพม่า โดยพาพรรคพวกทหารไทยจีนมุ่งหน้า มาทางตะวันออก ผ่านนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ในที่สุดได้หยุดพักไพร่พลที่บ้านน้ำเก่า หรือหมู่บ้าน เก่า ตำบลบ้านเก่า ในปัจจุบันนั่นเอง
ครั้งนั้นพระยาระยองยอมอ่อนน้อมต่อท่าน เชิญให้เข้ามาพักไพร่พลที่ท่าประดู่ พระยาวชิรปราการ จึงนำไพร่พลมาตั้งค่าย ที่วัดลุ่มมหาชัยชุมพล ขณะเดียวกันกรมการเมืองระยอง บางกลุ่มคิดว่า พระยาวชิรปราการเป็นกบฎพาไพร่พลหนีออกมา จึงคิดต่อสู้ จะทำร้ายท่าน พาพวกเข้าตีค่ายที่วัดลุ่มฯ แต่พระยาวชิรปราการทราบแผนการเสียก่อน จึงจัดการกับกรมการเมืองระยองจนพ่ายหนีไป
ศาลพระเจ้าตาก

ด้วยความสามารถของท่าน ชาวระยองจึงพร้อม ใจกัน เรียกท่านว่า“เจ้าตากสิน" เพราะท่านเป็นเจ้าเมือง ตากและมีชื่อ เดิมว่าสิน อาจกล่าวได้ว่าพระยาวชิรปรา การได้รับการสถาปนา ให้เป็น “พระเจ้าตากสิน” ก็ที่วัดลุ่มมหาชัยชุมพลจังหวัด ระยองนี้เอง
วัดลุ่มฯ จึงเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มหาราชองค์หนึ่งได้ใช้เป็นที่วางแผนรวบรวมไพร่พล เพื่อกลับไปกู้ชาติจนได้รับชัยชนะจากพม่าในเวลาต่อมา


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาตีสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ