จังหวัดระยอง
รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดระยอง รูปดวงตราประจำจังหวัด

ที่ตั้ง

ระยอง มีพื้นที่ราว 3,552 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯราว 220 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดชลบุรี
ทิศตะวันออกติดต่อกับจันทบุรี
ทิศใต้ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดชลบุรี

ภูมิประเทศภูมิอากาศแผนที่จังหวัดคำขวัญประจำจังหวัด
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาตีสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ