รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดพัทลุง รูปดวงตราประจำจังหวัด
การถนอมอาหาร
การทำกล้วยฉาบ
การทำกล้วยฉาบ

การทำกล้วยฉาบเป็นวิธีการถนอมอาหารที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของจังหวัดพัทลุง โดยอาศัยน้ำตาลเป็นสารป้องกันไม่ให้อาหาร เกิดการเปลี่ยนแปลง บูดเน่าเสียหาย และมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บไว้กินนานๆ
การทำกล้วยฉาบของชาวพัทลุง โดยทั่วไปจะมีขั้นตอนและวิธีการที่คล้ายๆ กัน คือ ขั้นตอนแรกเริ่มด้วยการคัดเลือกกล้วยน้ำว้า ที่แก่จัด นำมาปอกเปลือก แล้วนำมาหั่นเป็นแว่นๆ แต่เดิมจะใช้มีดหั่นตามยาวหรือขวางก็ได้ แต่ปัจจุบันนิยมนำมาไสกับกบไสน้ำแข็ง เพราะจะทำให้ได้แว่นกล้วยฉาบที่มีความหนาเท่าๆ กัน อีกทั้งเป็นการประหยัดเวลาด้วย จากนั้นนำมาแกะแยกชิ้นออกเพื่อให้ยางกล้วยแห้ง เอาไปทอดน้ำมันที่ร้อนจัดจนกรอบ แล้วตักใส่ที่พักให้สะเด็ดน้ำมัน เมื่อทอดกล้วยหมดแล้ว เอากะทะใส่น้ำตาล เนย น้ำเล็กน้อย พร้อมด้วยเกลือพอมีรสเค็ม ตั้งไฟให้น้ำร้อนจัด เคี่ยวจนส่วนผสมเหนียวเป็นยางมะตูม เอากล้วยที่ทอดแล้วลงคลุกกับน้ำตาล ซึ่งชาวพัทลุง จะเรียกวิธีการนี้ว่า "หราน้ำผึ้ง" หรือ "ฉาบน้ำตาล" ฉาบจนน้ำตาลเกาะติดกล้วยและแห้ง ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วจึงบรรจุภาชนะเก็บได้
ปัจจุบันจังหวัดพัทลุงมีกล้วยฉาบ ๒ ชนิด คือ กล้วยฉาบรสหวาน และกล้วยฉาบรสเค็ม กล้วยฉาบทั้ง ๒ ชนิดนี้ มีขั้นตอนและ วิธีการทำอย่างเดียวกัน จะแตกต่างกันเล็กน้อย ตรงที่กล้วยฉาบรสเค็มไม่ต้องใช้น้ำตาลเป็นส่วนผสมเท่านั้น
การทำกล้วยฉาบของชาวพัทลุง เป็นวัฒนธรรมการถนอมอาหารที่ได้กระทำสืบต่อกันมานาน นอกจากจะทำกันในครัวเรือน เพื่อบริโภคกันเองแล้ว ปัจจุบันยังได้มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการไปสู่การจำหน่าย และได้พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัว โดยมีสถานที่ผลิตที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ชื่อ กล้วยฉาบแม่แดง ตั้งอยู่ที่ ๓๓/๔ บ้านปากแพรก ถนนผดุงดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ