รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ รูปดวงตราประจำจังหวัด
พืชเครษฐกิจ
หน่อไม้ไผ่ตง
หน่อไม้ไผ่ตง

หน่อไม้ไผ่ตง
ชื่อพื้นบ้าน หน่อไม้ไผ่ตง ศัพท์ทางพฤษศาสตร์ BAMBOOSACEAE ไผ่ตง มี ๕ ชนิด คือ
๑. ตงใหญ่ (ตงหม้อ)
๒. ตงกลาง (ตงจีน ตงดำ)
๓. ตงเล็ก หรือตงหนู
๔. ตงลาย
๕. ตงเขียว
คนโบราณรู้จักหน่อไม้สีสุก หน่อไม้รวก หน่อไม้ป่า
ลักษณะ หน่อไม้เป็นหน่อของต้นไผ่ซึ่งอยู่รวมกันเป็นกอโตขึ้นเป็นลำต้นแข็งแรงลำต้นส่วนใหญ่ของต้นไผ่อยู่ใต้ดิน เรียกว่า เหง้า ส่วนที่พ้นจากดินจะมีลำต้นตรงมีข้อปล้องผิวแข็ง เมื่อยังอ่อนอยู่จะมีกาบหุ้มและจะหลุดร่วงไปเมื่อลำต้นเจริญเต็มที่ แต่ไผ่บางชนิดที่กาบหุ้ม ลำต้นไม้ร่วง เช่น ไผ่รวก
หน่อไม้ไผ่ตง
ไม้ไผ่เป็นพืชในเขตร้อน มีจำนวนน้อยที่ขึ้นในเขตอบอุ่น ในประเทศไทยมีไผ่ ๑๒ สกุล ๔๑ ชนิด ไผ่เป็นพืชจำพวกออกดอกผลแล้วจะหมดอายุ ต้นก็จะตายไปเมื่อเวลา แล้งจัดๆ มักจะตาย จะออกดอกผลเป็นเมล็ด เรียกว่า ขุยไผ่ และไผ่กอนี้เรียกว่า ไผ่ตาย ขุยไผ่ใช้บริโภคได้เช่นเดียวกับเมล็ดข้าว ไผ่ที่ชาวจังหวัดปราจีนบุรีนิยมปลูกจนเป็นพืช เศรษฐกิจ คือ ไผ่ตง
ถิ่นที่อยู่ หน่อไม้ไผ่ตง มีชาวจีนที่อพยพมาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีตรงบ้าน ดงหัวโขด ตำบลบ้านพระ หมู่ ๔ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ได้นำไผ่ตงจากเมืองจีน มาปลูกและแพร่เข้าสู่ อำเภอศรีมหาโพธิ์ อำเภอประจันตคาม และขยายไปยัง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง ภาคใต้มีที่สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา นราธิวาส ภาคอีสานมีที่ อุบลฯ ขอนแก่น ยโสธร ภาคเหนือมีที่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง
หน่อไม้ไผ่ตง
ความสัมพันธ์กับชุมชน หน่อไม้ไผ่ตง เป็นที่นิยมบริโภคมาเป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปี เนื่องจากมีเนื้อมาก รสชาติอร่อย และสามารถนำส่วนสำคัญต่างๆ ของไผ่ตงมาทำประโยชน์อย่างอื่น เช่น สร้างที่พักอาศัย เครื่องมือเครื่องใช้ ได้สารพัด รากของไผ่ตง สามารถนำมาใช้ทำยารักษากามโรค เช่น ซิฟิลิส หนองใน เอารากมาล้างน้ำต้มกินแก้หวัดได้ หน่อไม้บางชนิดมีรสขม และบางชนิดขนอ่อน ปกคลุม อาจเกิดอาการคันและเป็นพิษได้เมื่อถูกต้อง ก่อนรับประทานควรต้มกับน้ำนานๆ หลายครั้ง หรือเผาไฟ เพื่อทำลายพิษของขนให้หมดไป เมล็ดหรือขุยไผ่อาจนำมาหุงต้มรับประทานได้ เช่นเดียวกับเมล็ดข้าว หน่อไม้หมก มีรสอร่อยหวาน เนื้อแน่น เป็นที่นิยมบริโภคมาก ดินที่ใช้ปลูกไผ่ตง เรียก ดินขุยไผ่ สามารถนำเอาดินขุยไผ่ไปใส่ต้นไม้ ทำให้ต้นไม้ งอกงาม ตามไม้ไผ่ กิ่งและแขนงไผ่ สามารถนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ได้ ลำต้นไผ่บางชนิดสามารถนำไปทำเครื่องดนตรีได้ ทำเครื่องจักสานได้ เยื่อไผ่ ทำกระดาษได้
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ หน่อไม้ไผ่ตง เป็นเศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรี มีโรงงานรับซื้อหน่อไผ่ตง ทำเป็นไม้กระป๋อง ส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ