จังหวัดปราจีนบุรี
รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี รูปดวงตราประจำจังหวัด
ที่ตั้ง
จังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ราว 135 กิโลเมตร การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.ประจันตคาม อ.บ้านสร้าง อ.กบินทร์บุรี อ.ศรีมหาโพธิ อ.นาดี อ.ศรีมโหสถ
อาณาเขต
ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดนครนายก

ภูมิประเทศภูมิอากาศแผนที่จังหวัดคำขวัญประจำจังหวัดสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ