รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดพิจิตร รูปดวงตราประจำจังหวัด
แหล่งธรรมชาติ
แหล่งธรรมชาติบึงสีไฟ
บึงสีไฟ

บึงสีไฟ ที่ตั้ง
บึงสีไฟ ตั้งอยู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร อยู่ห่างไปทางทิศตะวันตก ของศาลากลางจังหวัด ประมาณ ๑ กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่มีพื้นที่เดิมประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร่ ปัจจุบันเหลือพื้นที่อยู่ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่
ลักษณะเด่น
เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นอันดับ ๓ ของประเทศไทย เป็นที่อยู่อาศัยของ ปลา และนก
บึงสีไฟ หลายชนิด ปัจจุบันจังหวัดได้จัดให้เป็นที่พักผ่อน เที่ยวชมธรรมชาติ ที่สวยงามแห่งหนึ่ง
ความสำคัญทางธรรมชาติ
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่ใหญ่แห่งหนึ่ง ปัจจุบันกรมประมงได้จัดทำเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ ได้มีการทดลองนำลูกปลาบึก มาเลี้ยงพบว่า มีอัตราการเจริญเติบโตดี นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนก ตามธรรมชาติอีกหลายพันธุ์ จังหวัดได้ดำเนินการพัฒนาและประกาศเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ ทั้งสัตว์น้ำและนก
บึงสีไฟ ผลกระทบต่อชุมชน
ชาวพิจิตรถือว่าบึงสีไฟเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพิจิตร มักมีคำกล่าวว่า "มาจังหวัดพิจิตรแล้วไม่ได้ไปเที่ยวบึงสีไฟ เหมือนไปไม่ถึงจังหวัดพิจิตร" จังหวัดได้จัดสร้าง รูปปั้นจระเข้ขนาดใหญ่ไว้ มีความยาวถึง ๓๘ เมตร กว้าง ๖ เมตร สูง ๕ เมตร เป็นสัญลักษณ์ ของพญาชาละวัน อันเป็นจระเข้ ที่อยู่ในตำนานเมืองพิจิตร ทุกวันในเวลาเย็นจะมีประชาชน ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย ในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (บึงสีไฟ) เป็นจำนวนมาก และได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง รวมถึงเป็นสถานที่ศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ จากพิพิธภัณฑ์ ปลาน้ำจืดในศาลาเก้าเหลี่ยม จังหวัดได้ใช้เป็นสถานที่ให้การต้อนรับ เช่น รับเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบุคคลสำคัญอีกหลายท่านใช้เป็นสถานที่ จัดงานของจังหวัด เช่น งานกาชาด งานลอยกระทง เป็นต้น

บึงสีไฟ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาตีสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ