รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา รูปดวงตราประจำจังหวัด

แมวโคราช

แมวโคราช

วิลามาเลศพื้น พรรณการ
ขนดังดอกเลาราย เรียบร้อย
โคนขนเฆมอบลาย ปลอมเศวต
ตาดั่งน้ำค้างย้อย หยาดต้องสัตบง

ลักษณะของแมวโคราชที่เป็นพันธุ์แท้นั้น จะมีสีสวาดออกเทาเงิน เส้นขนสั้นถึงยาวปานกลาง เป็นเงามันเลื่อม ถ้าถูกแดดสี จะเข้มออกประกายสีม่วงและเป็นเช่นนี้ตั้งแต่เกิดจนตาย ถ้ามีสีอื่นปนเช่น ที่เท้ามีสีขาว จะไม่ใช่พันธุ์แท้
รูปร่างของแมวโคราช มีขนาดปานกลาง ลำตัวแข็งแรง ค่อนข้างกลมกว่าแมวชนิดอื่น โครงกระดูกแข็งแรง หลังโค้ง ขาได้ส่วนกับลำตัว เท้าเป็นรูปไข่ หางยาวปานกลาง โคนหางใหญ่ แล้วค่อยเรียวกลมจนสุดปลายหาง รูปศรีษะ เมื่อดูจากด้านหน้า จะเห็นเป็นรูปหัวใจ หน้าผากใหญ่ลาด จมูกสั้น คางและกรามแข็งแรง หูใหญ่ตั้งสูงเด่น ดวงตาใหญ่และเปิดกว้างเป็นประกาย แวววาวเด่นชัด สีของตาเมื่อเป็นลูกแมว จะเป็นสีฟ้า ครั้นโตขึ้นตาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสด และสีเขียว หรือสีเหลืองอำพันเมื่อโต เต็มที่แล้ว
แมวโคราช เป็นแมวที่รู้จักกันดีทั่วโลกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา เมื่อนางยิ่น จอนห์สัน ผู้ติดตาม สามีมาทำงานใน กรุงเทพฯ นำกลับไปเลี้ยงที่รัฐโอเรกอน ปี พุทธศักราช ๒๕๐๒ ปัจจุบันมีผู้นิยมเลี้ยงกันโดยทั่วไป ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ไม่แพ้แมววิเชียรมาศถึงกับมีสมาคมผู้นิยมเลี้ยงแมวโคราช ในสหรัฐอเมริกา และนิยมเลี้ยงแพร่หลายไปใน ประเทศอังกฤษ แคนาดา ฝรั่งเศษ รวมทั้งอาฟริกาใต้ด้วย
แมวโคราชมีลักษณะเป็นแมวมงคล สีขน สีตา และวงหน้าเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่มีความ หมายต่อชีวิตคนไทย คือ
สีขนสวาดออกเทาเงิน หมายถึง สีของเงินและโชคลาภ
สีตาเป็นสีเขียวทอง หรือสีอำพัน คือ สีของข้ากล้าในนา จึงนิยมใช้แมวโคราชในพิธีแห่นางแมว เพื่อขอฝนให้ความชุ่มฉ่ำ แก่พืช สวนไร่นาของเกษตร รวมทั้งความสดชื่นเย็นสบายแก่ชาวเมืองทั้งหลาย
สีขน ยังเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า เป็นสีของหมอกเมฆ อันเป็นที่มาของฝน และสีของ ดวงตาจะบันดาลให้ไร่นาอุดมด้วยพืชพันธุ์ ธัญญาหาร ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล
วงหน้าที่เป็นรูปหัวใจนั้น เป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความสุขและสิ่งอันเป็นมงคลทั้งหลายทั้งปวง แก่ผู้เลี้ยง
แมวโคราชเลี้ยงง่าย เป็นสัตว์รักเจ้าของ แต่ค่อนข้างจะดุสำหรับคนแปลกหน้า มีนิสัยรักความสะอาด ถ้าผู้เลี้ยงหมั่นดูแลทำความ สะอาดให้โดยสม่ำเสมอ จะเป็นแมวที่ดูสง่างามด้วยรูปกายแข็งแรง สีขนเป็นมันเงา มีคุณลักษณะที่ เป็นมงคลแก่เจ้าของอย่างแท้จริง ดังมีคำกล่าว “ใครพบเร่งอุปถัมภ์ แมวนั้นจะนำมาซึ่งสุขสวัสดิ์มงคล”
แมวโคราช มีต้นกำเนิดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา แต่เชื่อหรือไม่ว่าคนโคราชเองแทบจะไม่รู้จักแมว สีสวาด แม้แต่คนทั่วไป เมื่อเขียนคำว่า แมวสีสวาดมักเขียนเป็น สีสวาท เพราะเข้าใจ ว่าเป็นแมวที่ก่อให้เกิด ความรัก ความผูกพันต่อกัน แมวโคราชที่เลี้ยงดูกันอยู่ตามบ้าน จะเลี้ยงเพราะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง ๆ ที่ต้องให้ ความเมตตาต่อมัน เช่นเดียวกับสัตว์อื่นทั่วไป จึงเลี้ยงไปตามมีตามเกิด ทั้งที่เป็นแมวที่เป็นลัญลักษณ์ของ ชาวโคราชดังคำขวัญเดิมของเมืองโคราชที่ว่า เมืองนี้มีของดี ๕ ประการคือ
“นำเขาคารม อ้อยคันร่ม ส้มขี้ม้า ผ้าหางกระรอก และแมวโคราช” กำลังลืมเลือนไปจากความทรงจำของเยาวชนรุ่นใหม่ เพราะสิ่งที่เป็นตัวแทนของคำขวัญนั้น แทบจะไม่มีเหลือให้รู้จักกันต่อไป

แมวโคราช
ลักษณะของแมวโคราชที่เป็นพันธุ์แท้นั้น จะมีสีสวาดออเทาเงิน เส้นขนสั้นถึงยาว ปานกลาง เป็นเงามันเลื่อมถ้าถูกแดดสีจะเข้มออกประกายสีม่วงและเป็นเช่นนี้ตั้งแต่เกิด จนตาย ถ้ามีสีอื่นเป็นเช่น ที่เท้ามีสีขาว จะไม่ใช่พันธุ์แท้
แมวโคราช
. แมวโคราชมีลักษณะเป็นแมวมงคล สีขน สีตา และวงหน้า เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่ มีความหมายต่อชีวิตคนไทย คือ สีขนสวาดออกเทาเงิน หมายถึง สีของเงินและโชคลาภ สีตาเเป็นสีเขียวทอง หรือสีอำพัน คือ สีของข้ากล้าในนา จึงนิยมใแห่นางแมว เพื่อขอฝนให้แก่สวนไรนา สีขน ยังเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า เป็นสีของหมอกเมฆ อันเป็นที่มาของฝน และสีของดวงตาจะบันดาลให้ไร่นาอุดมด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร ฝนฟ้า ตกต้องตามฤดูกาล วงหน้าที่เป็นรูปหัวใจนั้น เป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความสุขและ สิ่งอันเป็นมงคงทั้งหลายทั้งปวงแก่ผู้เลี้ยง

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ