รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดนครนายก รูปดวงตราประจำจังหวัด
กลุ่มชาติพันธุ์
ลาวพวน
บ้านลาวพวน
ความเป็นมา ก่อนที่พวกลาว - พวน จะถูกกวาดต้อนเข้ามาประเทศไทยนั้น ชาวพวนเป็นชนกลุ่มหนึ่งตั้งถิ่นฐาน อยู่ในเมือง เชียงขวางหรือนครเชียงขวาง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของนครเวียงจันทน์ ประมาณ ๗๐ - ๘๐ กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่า ที่ราบสูงเชียงขวางนั่นเอง
การอพยพของลาว - พวน มีการอพยพเข้ามาหลายครั้งด้วยกัน ตามหลักฐาน ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพ ได้อธิบายไว้ว่าปลายสมัย กรุงธนบุรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อดำรงค์พระยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ได้ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์ และหัวเมืองทั้งหลาย กวาดต้อนชาวเวียงจันทน์ หลวงพระบาง ซึ่งอาจเลยไปถึงเมืองเชียงขวางด้วย ฉะนั้น ได้กวาดต้อนผู้คนเข้ามาสู่ประเทศไทยก็นำลาวพวนลงมาด้วย นอกจากนี้ชาวพวนที่อาศัยอยู่ใกล้ ๆ กับบริเวณเวียงจันทน์ ก็มีการกวาดต้อน ในครั้งนี้ได้ให้ผู้อพยพทั้งหมดตั้งภูมิลำเนาในบริเวณหัวเมืองชั้นใน คือ ลพบุรี สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา
ส่วน ลาว - พวน จังหวัดนครนายกมีอยู่ในอำเภอปากพลีแบ่งออกเป็น ๗ ตำบล คือ ต.เกาะหวาย ต. ท่าเรือ ต. หนองแสง ต.เกาะโพธิ์ ต.โคกกรวด และต.นาหินลาด
ชีวิตความเป็นอยู่พวกลาว - พวน ส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ อุปนิสัยมีความสามัคคี เป็นคนรักสงบ ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในศาสนา ปฎิบัติในขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัด รวมตัวกันอยู่ตั้งเป็นสมาคมไทยพวนด้วย
การประกอบอาชีพ คือ การทำนาเป็นอาชีพหลัก ทำไร่ ทำสวนเป็นส่วนน้อย ปัจจุบันรู้จักค้าขาย และประกอบอาชีพอื่น ๆ
ความเชื่อในเรื่องผีเรือน ผีประจำหมู่บ้านเรียกว่า ศาลเจ้าปู่บ้าน หรือบางทีเรียกว่า "ศาลปู่ตา " ความเชื่อว่าปู่บ้านจะเป็นผู้ดูแลรักษา ลูกบ้าน ให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เวลาเดินทางมักจะไปขอให้ปู่บ้านช่วยคุ้มครอง และทุก ๆ ปี จะมีการเลี้ยง มีผู้ทำพิธี ซึ่งเรียกว่า "เจ้าจ้ำ" ส่วนผู้ประกอบพิธีชายคือหมอพร
ประเพณีชาว ลาว - พวน มีประเพณีต่าง ๆ มากมาย เช่น ลงแขกเกี่ยวข้าว ( เฮ่า ) บุญข้าวจี่ ทานข้าวเม่า บุญข้าวหลาม เซิ้งนางแมว ประเพณีบั้งไฟ สงกรานต์มีการลำพวน บายศรีพระ
ความปรับปรนในสังคมปัจจุบัน ชาวลาวพวน ( ไทยพวน ) ในจังหวัดนครนายกสามารถปรับปรนชีวิตดั้งเดิมและวิถีชีวิต ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ