จังหวัดนครนายก
รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดนครนายก รูปดวงตราประจำจังหวัด
ที่ตั้ง
นครนายก มีพื้นที่รวมราว 2,132 ตารางกิโลเมตร มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นเมืองเก่าแก่มานานราว 900 ปี อยู่ในสมัยทวาราวดี เป็นเมืองที่ปรากฏ ในหลักฐานในยุคสมัยอยุธยาใช้เป็นเมืองหน้าด่าน ต่อสู้ข้าศึก ทางด้านทิศตะวันออก ในรัชสมัยพระเจ้าอู่ทอง นครนายกอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 106 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) ถนนเลียบคลองรังสิตประมาณ 137 กิโลเมตร ซึ่งสามารถเดินทางไปมาสะดวกมาก

อาณาเขต
ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี
ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ