รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดนครพนม รูปดวงตราประจำจังหวัด
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
ปูนา

ปูนา (Somonniathelphus a sinensis dugost) ตัวสีเทา สีน้ำตาล หรือสีม่วงมีจุด ชาวบ้านมักนำมาใช้ดองเป็นปูเค็ม รับประทานกับส้มตำ


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ