รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดนครพนม รูปดวงตราประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
ค่ายพระยอดเมืองขวาง

ที่ตั้ง
ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตั้งที่บ้านกุรุคุ หมู่ ๑๑ ถ.นครพนม - สกลนคร ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ประวัติความเป็นมา
เดิมค่ายพระยอดเมืองขวางมีชื่อว่า ค่ายนาโพธิ์ แต่คราวหลังได้มีเหตุการประหลาดเกิดขึ้นหลังจากที่ตั้งชื่อค่ายว่า ค่ายนาโพธิ์ คือ มีพายุแรง ฝนตกอย่างแรงประมาณ ๑๕.๔๗ นาที ได้มีฟ้าผ่าลงมาตรงกลางป้ายที่เขียนว่า "ค่ายนาโพธิ์" ออกเป็น ๒ ซีก แต่ก็ได้จัดทำป้าย ขึ้นมาอีกครั้ง แต่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกเป็นครั้งที่สอง หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้มาตั้งชื่อ ค่ายนาโพธิ์ ใหม่ว่า "ค่ายพระยอดเมืองขวาง" หลังจากที่เขียนป้ายพระราชทานนามว่า ค่ายพระยอดเมืองขวางแล้ว ก็ได้มีนายทหารคนหนึ่งยศพลเอก ได้ฝันเห็นผู้ชายใส่ชุดไทยมีดาบ มีกระบี่ใส่หมวกบานอันใหญ่ ๆ เป็นคนในรัชกาลที่ ๕ มาเข้าฝันว่า ให้ตั้งศาลพระยอดเมืองขวาง และได้บอกว่าเป็นพระยอดเมืองขวาง ตอนนี้วิญญาณยังอยู่ที่ประเทศลาว อยู่ในภูเขา ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งต้องเร่ร่อนไปมาระหว่างลาว และค่ายพระยอดเมืองขวาง ก็ขอช่วยให้ตั้งศาล พระยอดเมืองขวางให้ด้วยขอช้าง ๒ ตัว ขอบริวารนางรำ และไฟประดับแสงสีทุกอย่าง และต้องไปอัญเชิญดวงวิญญาณมาด้วยที่ประเทศลาว เมื่อพอรุ่งเช้านายพลผู้นั้นก็มาบอกทางกองทัพ ให้จัดตั้งศาลพันตรีพระยอดเมืองขวาง (จังหวัดทหารบกนครพนม)
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์
พระยอดเมืองขวางเป็นคนไทยผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นข้าราชการในรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองชายพระราชอาณาเขตคือ เมืองคำม่วนเทียบกับปัจจุบันก็ได้แก่ ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเอง พระยอดเมืองขวาง ได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความรักชาติ ทำการป้องกันอธิปไตยดินแดนไทย เป็นเหตุให้คนของชาติผู้ถูกรุกราน ถึงแก่ความตายรัฐบาลของชาตินั้น ได้กล่าวฟ้องร้องและเรียกร้องให้เอาตัวพระยอดเมืองขวางขึ้นศาลเพื่อพิจารณาความผิด และลงโทษคดีนี้เนื้อแท้ก็เป็นคดีอาญาฆ่าคน และทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสธรรมดา แต่ได้กลายเป็นคดีความเมืองระหว่างประเทศ นอกจากจะมีการพิจารณาคดีในศาลแล้ว ยังต้องมีการเจรจาทางการทูตระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฝรั่งเศส จนเป็นสาเหตุให้พระยอดเมืองขวางถูกพิจารณาลงโทษในที่สุด คดีพระยอดเมืองขวางมีลักษณะสำคัญพิเศษประการหนึ่งคือ เป็นคดีเรื่องเดียวที่จำเลยถูกกล่วหาฟ้องร้อง ในการกระทำผิดคราวเดียวกัน ในศาลถึง ๒ ครั้งและ ๒ ศาล หากคำนึงถึงหลักการในกฏหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา และการลงโทษตัวบุคคลแล้วนับบุคคล แล้วนับว่าเป็นวิธีการ ที่ขาดความถูกต้องและขัดหลักการ
ดังนั้นในปัจจุบันจังหวัดทหารบกนครพนมจึงให้ชื่อค่ายว่า " ค่ายพระยอดเมืองขวาง "

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ