รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดนครพนม รูปดวงตราประจำจังหวัด
ที่ตั้ง
จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีลักษณะเป็นแนวยาว เลียบตามฝั่งขวา ของแม่น้ำโขง ประมาณ ๑๕๓ กิโลเมตร อยู่ในเส้นรุ้งที่ ๑๖ - ๑๘ องศาเหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ ๑๐๔ - ๑๐๕ องศาตะวันออก มีระยะทางห่างจาก กรุงเทพฯ ประมาณ ๗๕๓ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

เพลงประจำจังหวัดนครพนม

มาร์ชนครพนม
ใจนครพนม
นครพนมริมลำโขง
อาณาเขต
ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออกติดต่อกับแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอดงหลวง กิ่งอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอกุสุมาลย์ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ภูมิประเทศภูมิอากาศแผนที่จังหวัดคำขวัญประจำจังหวัดสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ