รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดลำพูน รูปดวงตราประจำจังหวัด
เอกสารสำคัญ
สุภาษิตคำสอน สุภาษิตคำสอน
จารึกวัดพระยืน จารึกวัดพระยืน
จิตรกรรมฝาผนังวัดหนองเงือก จิตรกรรมฝาผนังวัดหนองเงือก
ตำราดูลักษณะคน ตำราดูลักษณะคน
คำเรียกขวัญคนเป็นไข้ คำเรียกขวัญคนเป็นไข้

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ