รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดลำพูน รูปดวงตราประจำจังหวัด
วิถีชีวิต
การเรียกขวัญควาย การเรียกขวัญควาย
ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ต่างๆ ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ต่างๆ
ตำนานเมืองลี้ (เวียงเจดีย์) ตำนานเมืองลี้ (เวียงเจดีย์)

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ