รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ รูปดวงตราประจำจังหวัด
ของดีท้องถิ่น
ผ้าไหมแพรวา ผ้าไหมแพรวา
กระเตาะลายขิด กระเตาะลายขิด


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ