รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ รูปดวงตราประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญ
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร
วัดกลาง วัดกลาง
เมืองฟ้าแดดสงยาง เมืองฟ้าแดดสงยาง
พระธาตุยาคู พระธาตุยาคู
พระพุทธสถานภูปอ พระพุทธสถานภูปอ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ