รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดขอนแก่น รูปดวงตราประจำจังหวัด
ปลา
ปลาตะเพียน
ปลาตะเพียน

ปลาตะเพียน จัดเป็นปลามีเกล็ด เป็นปลาน้ำจืดที่นิยมรับประทานมากของชาวอีสาน ชาวบ้านมักเรียกว่า " ปลาขาว "
ปลาตะเพียน เป็นปลาที่มีราคาประมาณ กิโลกรัมละ ๕๐ - ๗๐ บาท
อาหารที่ได้รับจากปลาตะเพียน ได้รับความนิยมมาก ได้แก่ ปลาตะเพียนเผา ปลาตะเพียนนึ่ง และปลาส้มที่ทำจากปลาตะเพียน ทั้งชนิดสับละเอียดและเป็นตัว
สำหรับไข่ปลาตะเพียนนิยมนำมาทำส้มไข่ปลา หรือนำไปทำห่อหมกไข่ปลาตะเพียนรับประทานก็อร่อยดี

ปลาตะเพียน
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ