รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดขอนแก่น รูปดวงตราประจำจังหวัด
หัตถกรรม
การสานตะกร้าด้วยไม้ไผ่
การสานตะกร้าด้วยไม้ไผ่

อำเภอภูเวียง นอกจากจะเป็นแหล่งโบราณคดีแล้วยังเป็นแหล่งหัตถกรรมเครื่องจักสาน
ตะกร้า ชาวอีสาน เรียก กะต่า เป็นเครื่องจักสานที่มีความจำเป็นต่อวิถีชีวิตของชาวอีสานในสังคมชาวนาชาวสวนมาก
ตะกร้า เป็นภาชนะสานโปร่งสำหรับใส่สิ่งของ จะใช้หิ้วหรือหาบคู่กันก็ได้ วัสดุที่ใช้ทำใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกเหลาเป็นไม้ตอกกลมๆ เส้นยาวๆ สานรอบๆโครงตะกร้าซึ่งทำด้วยไม้ไผ่ทั้งสิ้น
ลักษณะการใช้งาน
ถ้าเป็นตะกร้าใบใหญ่ จะใช้ในการหาบสิ่งของ ส่วนตะกร้าใบเล็ก ใช้หิ้วสำหรับใส่สิ่งของเวลาไปจ่ายตลาด หรือเก็บข้าวของที่บ้าน

การสานตะกร้าด้วยไม้ไผ่
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ