รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดขอนแก่น รูปดวงตราประจำจังหวัด
พิธีกรรม
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ

ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ เป็นประเพณีที่สืบทอดมาช้านานในจังหวัดขอนแก่น การบายศรีสู่ขวัญมักจะทำในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน มีบุตรใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ การเลื่อนยศตำแหน่ง การผูกเสี่ยว การบวชนาค หรืออาจบายศรีสู่ขวัญเมื่อเกิดเหตุร้าย เช่น เกิดอุบัติเหตุ ลูก, เมีย, สามี, เสียชีวิต
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ
การบายศรีสู่ขวัญเป็นพิธีกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจของบุคคลให้ดีขึ้น
ในพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญจะจัดทำพาขวัญหรือที่เรียกว่าพานบายศรีขึ้น อาจเป็นพานบายศรี ๓ ชั้น ๕ ชั้น หรือ ๗ ชั้น โดยชั้นล่างของบายศรีดอกไม้จะมีข้าวต้ม ขนม กล้วย ชั้นที่ ๒, ๓, ๔ มีบายศรีดอกไม้ ชั้นที่ ๕ มีบาศรีดอกไม้ ฝ้ายผูกแขน เทียนเวียนหัว พานบายศรีสู่ขวัญถือเป็นพานเบญจขันธ์ประกอบด้วย รูปเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในพานบายศรี จะประกอบด้วย เหล้าขาว ๑ ขวด ไข่ไก่ต้มสุก ๑ ฟอง ข้าวต้ม ๔ ห่อ กล้วยสุก ๔ ผลข้าวเหนียว นั่ง ๑ ปั้น พืชมงคลเช่น ใบคูน ใบเงิน ใบยอ ใบทอง ดอกรัก เป็นต้น
การสวด ผู้เป็นเจ้าของขวัญเข้ามานั่งใกล้พาขวัญแล้วตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้มีความสุขความเจริญ ผู้สวดให้ตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วจุดเทียนเวียนหัว จุดธูปกราบพระพุทธรูป พระสงฆ์มือจับด้าย สายสิญจน์ เจ้าของขวัญเอามือขวาจับพาขวัญ ผู้สวด (พราหมณ์) อัญเชิญเทพยดาและอวยชัยให้พร ต่อจากนั้น ผู้อาวุโสสูงสุดในพิธีจะเอาฝ้ายผูกแขนจากพานบายสี มาผูกข้อมือให้กับผู้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมทั้งให้พร เป็นอันเสร็จพิธี

ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ