รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ รูปดวงตราประจำจังหวัด
เจ้าผู้ครองนคร
พระยาภักดีชุมพล (แล)

พระยาภักดีชุมพล (แล) หรือเจ้าพ่อพระยาแล เดิมชื่อ "แล" เป็นชาวนครเวียงจันทน์ รับราชการเป็นพี่เลี้ยงราชบุตรของเจ้าอนุวงศ์ แห่งนครเวียงจันทน์ ต่อมาได้ลาออกจากราชการและได้อพยพครอบครัวพร้อมด้วยชาวลาวที่มีความเคารพในตัวนายแล อพยพข้าม ลำแม่น้ำโขงมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ที่บ้านน้ำขุ่นหนองอีจาน (ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา) เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๖๐
ต่อมาได้อพยพผู้คนมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่บ้านโนนน้ำอ้อมหรือชีลอง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิไปทางทิศใต้ ๖ กิโลเมตร มีผู้คนอาศัยอยู่ภายใต้การปกครองของนายแล ๑๒ หมู่บ้าน นายแลได้เก็บส่วยผ้าขาวไปบรรณาการเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ จึงได้บำเหน็จ ความชอบเป็น "ขุนภักดีชุมพล" ด้วยชื่อเสียงและเกียรติยศของขุนภักดีชุมพลจึงมีผู้อพยพหลั่งไหลมาตั้งบ้านเรือน อยู่ด้วยเพิ่มมากขึ้น ทำให้พื้นที่เดิมคับแคบจึงได้ย้ายมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านหลวง (อยู่ระหว่างบ้านหนองหลอดและหนองปลาเฒ่าในปัจจุบัน)
ในระหว่างที่อาศัยอยู่ที่บ้านหลวงได้มีผู้พบบ่อทองคำ ที่ภูขี้เถ้าซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาพญาฝ่อขุนภักดีชุมพลจึงได้เกณฑ์ ผู้คน ไปขุดหาทองคำและได้ส่งส่วยทองคำไปบรรณาการแด่ราชสำนักเวียงจันทน์ เจ้าอนุวงศ์จึงปูนบำเหน็จความชอบให้ขุนภักดีชุมพล เลื่อนชั้นเป็น " พระภักดีชุมพล " พร้อมทั้งยกหมู่บ้านหลวงขึ้นเป็นเมืองให้ชื่อว่า " เมืองไชยภูมิ " แต่เนื่องจากพระภักดีชุมพล เห็นว่าเมือง ไชยภูมิตั้งอยู่ในเขตขอบขัณฑสีมาของกรุงเทพฯ จึงได้นำทองคำและผ้าขาวเป็นเครื่องราชบรรณาการถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระ พุทธเลิศหล้านภาลัย และพระองค์ได้มีพระราชสาส์นแต่งตั้งให้พระภักดีชุมพล(แล) เป็นเจ้าเมือง "ชัยภูมิ" ความนี้ได้ทราบถึงเจ้าอนุวงศ์ เวียงจันทน์ทำให้โกรธแค้นเป็นอันมาก
ปี พ.ศ. ๒๓๖๙ ในแผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ได้ยกกองทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมา พระภักดีชุมพล ได้นำกำลังไปสมทบกับคุณหญิงโมตีกระหนาบทัพเจ้าอนุวงศ์จนแตกพ่ายไปทหารลาวที่ยังเหลือกระจัดกระจายอยู่ มีความแค้นต่อ พระภักดีชุมพลจึงยกพวกเข้าจับกุมและประหารชีวิตพระภักดีชุมพลที่ใต้ต้นมะขามใหญ่ริมหนองปลาเฒ่าบำเหน็จ ความชอบครั้งนี้ถึงตัวจะตาย แต่ก็ยังได้รับเกียรติยศแห่งชีวิตโดยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น " พระยาภักดีชุมพล " ชาวชัยภูมิจึงได้ ร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้ ณ ริมหนองปลาเฒ่า และที่สี่แยกหน้าเทศบาลเมืองชัยภูมิไว้เป็นที่เคารพสักการะมาจนตราบ เท่าทุกวันนี้

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ