รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี รูปดวงตราประจำจังหวัด


ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูกาล
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน
อุณหภูมิ
จังหวัดอุทัยธานี มีอุณหภูมิสูงในฤดูร้อน ฤดูหนาวอากาศ ไม่หนาวมากนัก


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติ สถานที่สำคัญ บุคคลสำคัญ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ของดีท้องถิ่น เอกสารสำคัญ ธรรมชาติวิทยา ดัชนี ข้อเสนอแนะ