รูปดวง ตราประจำจังหวัด  จังหวัดตาก รูปดวงตราประจำจังหวัด

หิน แร่ธาตุ และป่าไม้

หินประดับชนิดหินแกรนิต

      หินประดับชนิดหินแกรนิต

หินประดับชนิดหินแกรนิต

ลักษณะหรือลักษณะพิเศษ

เป็นหินที่มีความแข็งแกร่ง ลายสีเทาสลับสีดำ มีเกร็ดมันวาว ใช้ทำถนนลาดยาง และถ้าขัดแล้วจะใช้ทำเป็นหินประดับและปูพื้น
ถิ่นที่อยู่
พบมากที่ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง และตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก
ความสัมพันธ์กับชุมชน
ทำให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนนั้นมีงานทำ เพราะมีการตั้งโรงงานแปรรูป และได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากหินที่มีราคาถูก
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ
เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง เพราะสามารถออกไปจำหน่าย ในจังหวัดใกล้เคียง และเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศ

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานทีสำคัญบุคคล สำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของด ีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ