รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ รูปดวงตราประจำจังหวัด
คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรปราการการ
ป้อมยุทธนาวี พระเจดีกลางน้ำ ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ
สงกรานต์พระประแดง ปลาวลิดแห้งรสดี ประเภณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม
คำขวัญของจังหวัดสมุทรปราการ มีความหมายดังนี้
ป้อมยุทธนาวี
จังหัดสมุทรปราการ แต่ครั้งโบราณมาเป็นเมืองหน้า ด่าน มีป้อมปราการที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการ รุกรานทางน้ำของข้าศึกศัตรู มาโดยตลอด มี อยู่ทั้งในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอพระสมุทรเจ ดีและอำเภอพระประแดง มีจำนวนถึง ๒๔ ป้อม
พระเจดีย์กลางน้ำ
สมุทรปราการมีปูชนียสถานที่สำคัญ เป็นที่สักการะบูชาของชาวสมุทรปราการ และชาวไทยประเทศ คือองค์พระสมุทรเจดีย์ ซึ่งแต่เดิมตั้งอยู่บน เกาะกลางน้ำ แต่ในปัจจุบันเกิดจากการกระทำทาง ธรรมชาติแม่น้ำเปลี่ยนทางเดิน จึงทำให้พระ สมุทรเจดีย์ไม่ได้อยู่กลางน้ำอีกแล้ว แต่ชาว สมุทรปราการก็ยังคงเรียกว่าพระเจดีย์กลางน้ำอยู่ นั้นเอง
ฟาร์มจระเข้ใหญ่
ฟาร์มจระเข้ ปัจจุบันเป็นฟาร์ม จระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวชมกัน เป็นจำนวนมาก
งามวิไลเมืองโบราณ
จังหวัดสมุทรปราการ มี เมืองโบราณที่จำลองโบราณสถานจากจังหวัดต่างๆ มาไว้ ที่นี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จักกัน ทั่วโลก เช่นเดียวกับฟาร์มจระเข้
สงกรานต์พระประแดง
ประเพณีสงกรานต์ที่พระประแดง เป็นประเพณีของชาวไทยรามัญ ในงานนี้จะมีการแห่นกแห่ปลาเล่น น้ำสงกรานต์ ในช่วงกลางคืนจะมีการเล่นสะบ้า (บ่อนสะบ้า) ของชายหนุ่ม หญิงสาวชาวรามัญ ไม่ว่าชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ เมื่อถึงเทศ กาลสงกรานต์ จะพากันมาเที่ยวและร่วมสนุกกัน เป็นจำนวนมาก
ปลาสลิดแห้งรสดี
ปลาสลิด แห้ง เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ ใครที่มาเยี่ยมเยือน สมุทรปราการ จะต้องมีของ ฝากเช่น ขนมจากปากน้ำ แซ่ปัด และที่ขาด ไม่ได้คือปลาสลิดแห้ง จะมีรสกลมกล่ม ไม่เค็มเกินไป ทำจากปลาสลิดสด ที่เลี้ยง กันในท้องที่อำเภอบางบ่อ บางพลี
ประเพณีรับบัว
ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีของชาวบางพลี สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสมุทรปราการ ไม่แพ้ สงกรานต์พระ ประแดง จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ วัน ขึ้น ๑๓ ค่ำเดือน ๑๑ และขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๑๑ จะจัดขึ้นก่อนออกพรรษา วัน บริเวณ ลำคลอง สำโรง หน้าที่ว่าการอำเภอบางพลี จะมีขบวน เรือแห่หลวงพ่อโตจำลอง และ ขบวนเรือที่หมู่ บ้านต่างตกแต่งเข้าประกวดกันอย่างสวยงาม
ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นแหล่งของการ อุตสาหกรรม มีนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีโรง งานตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นแหล่งที่มีประชา ชนทั่วประเทศเลื่อนไหลเข้ามาประกอบอาชีพในจังหวัด สมุทรปราการ และยังเป็นจังหวัดที่ส่งภาษีอากรให้แก่ รัฐบาลได้เป็นจำนวนมาก
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ แผนที่จังหวัด คำขวัญประจำจังหวัด สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติ สถานที่สำคัญ บุคคลสำคัญ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ของดีท้องถิ่น เอกสารสำคัญ ธรรมชาติวิทยา ดัชนี ข้อเสนอแนะ