รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ รูปดวงตราประจำจังหวัด
ของดีท้องถิ่น
ขนมดอกโสน
ขนมดอกโสน
ขนมสายบัว
ขนมสายบัว
ขนมกง
ขนมกง
ขนมกาละแม
ขนมกาละแม
ปลาสลิดเค็ม
ปลาสลิดเค็ม
ข้าวห่อใบบัว
ข้าวห่อใบบัว
ผักกะเฉด
ผักกะเฉด
มะม่วงน้ำดอกไม้
มะม่วงน้ำดอกไม้

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติ สถานที่สำคัญ บุคคลสำคัญ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ของดีท้องถิ่น เอกสารสำคัญ ธรรมชาติวิทยา ดัชนี ข้อเสนอแนะ