รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดสงขลา รูปดวงตราประจำจังหวัด

ภูมิปัญญา

 การเกษตรธรรมชาติแบบสวนป่าผสม   การเกษตรธรรมชาติแบบสวนป่าผสม
 เครื่องมือจับกุ้ง : โพงพาง   เครื่องมือจับกุ้ง : โพงพาง
 โคระ   โคระ


Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ