ของดีท้องถิ่น
อาหาร(ผัก)
หน่อไม้หวาน
หน่อไม้หวาน

วิธีการปลูก
การปลูกหน่อไม้หวานจะต้องถอนหน่อจากกอ ทิ้งไว้ประมาณ 1 ปี จนรากค่อนข้างแข็งแรง จึงแยกไปปลูกในหลุมที่มีขนาดไม่ลึก นัก จะทำให้ขยายพันธุ์ได้ผลกว่าขุด หน่อจากกอ แล้วนำไปปลูก การนำหน่อไม้ หวานมารับประทานต้องมีขนาดสูงไม่เกิน 12 เซ็นติเมตร ขุดมาปอกเปลือก และรับประทาน ได้ทันที จะอ่อนและหวานกรอบ ถ้าปล่อย ให้หน่อเป็นลำไผ่ ลำจะมีขนาดไม่ใหญ่ ส่วนยอดเล็กและโน้มลงมาดูเป็นพุ่ม ใบ เรียวเล็กแต่หนาแน่น ส่วนมากจะไม่ปล่อยให้ เป็นพุ่มใหญ่ เพราะจะทำให้เข้าไปตัด หน่อลำบาก

การบรรจุ
คุณค่า/ประโยชน์
หน่อไม้หวานนิยมรับประทานเป็นผักสด ใช้จิ้ม น้ำพริกหรือใช้ประกอบอาหารจำพวกผัดรวมกับ ผักอื่นๆ หรือใส่แกง ถ้ามีมากอาจเก็บแบบ ถนอมอาหารโดยทำเป็นหน่อไม้อัดกระป๋องและอัด ขวด


Home Page โครงการสื่อปฎิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีชี้แนะ