วิถีชีวิต
ประเพณีพื้นบ้าน
มังคละ
มังคละ

อุปกรณ์และวิธีการเล่น
1. กลองมังคละ เป็นกลองหนังหน้าเดียวขนาดเล็ก ทำจากไม้ขนุน หน้ากลองมีเส้นผ่าศูนย์ กลางประมาณ 5 นิ้ว หุ้มด้วยหนัง กลองยาวประมาณ 10 นิ้ว
2. ปี่ มีลักษณะคล้ายปี่ชวา 1 เลา
3. กลองสองหน้า 2 ขนาด ขนาดใหญ่ เรียกว่า กลองยืน ขนาดเล็กเรียกว่า กลองหลอน ตีจังหวะ ขัดล้อกัน
4. เครื่องประกอบจังหวะ ได้แก่ ฆ้อง 3 ใบ แขวน อยู่บนคานหาม ฉิ่ง และฉาบใหญ่ 2

วิธีการเล่น
มีผู้ถือหรือสะพายกลองไว้เบื้องหลัง ให้ผู้ เล่นอีกคนถือหวายยาวประมาณ 17 นิ้ว 2 อัน แล้วเดินตีกลองไปตามจังหวะเมื่อตีจะเกิด เสียงดัง โกร๊ก

การเล่นมังคละ มังคละ
โอกาส
มังคละ มักนิยมเล่นในงานมงคลต่างๆเพื่อความ สนุกสนานครื้นเครง เช่น งานแห่นาค แห่กฐิน งานกลาง แจ้งต่าง ๆ

สาระ
มังคละ เป็นดนตรีพื้นบ้านในเขตภาคเหนือตอน ล่าง เป็นที่นิยมกันมานาน มีหลักฐานว่า ดนตรีมังคละเล่นกันมานานกว่า 100 ปี เป็น การละเล่นพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก


Home Page โครงการสื่อปฎิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีชี้แนะ