สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
เนินดินที่อะแซหวุ่นกี้ขอดูตัวเจ้าพระยาจักรี
เนินดินที่อะแซหวุ่นกี้ขอดูตัวเจ้าพระยาจักรี

สถานที่ตั้ง
หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิษณุโลก (ตัวอาคารโอบล้อมเนิน ดินอยู่สามด้าน) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติความเป็นมา
ในปี พ.ศ. 2318 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช อะแซหวุ่นกี้ แม่ทัพพม่าได้ยกทัพใหญ่เข้ามา หลายทางเข้าล้อมเมืองพิษณุโลกไว้ เจ้าพระยาจักรีเป็นจอมทัพ ไทย พร้อมด้วยเจ้าพระยาสุรสีห์พิษณุวาชิราช ได้สู้ รบพม่าเป็นสามารถ พม่าล้อมเมืองพิษณุโลกอยู่นานถึง 3 เดือน แต่ไม่สามารถตีหักเข้าเมืองพิษณุโลกได้ สงครามประวัติ ศาสตร์ครั้งนี้ อะแซหวุ่นกี้ถึงกับขอดูตัวเจ้าพระยา จักรี โดยขอนัดหยุดรบหนึ่งวันและให้ทหารไทยกับ ทหารพม่ารับประทานอาหารร่วมกัน เมื่ออะแซหวุ่นกี้เห็น เจ้าพระยาจักรี ก็ได้ประกาศเกียรติคุณความเก่งกล้าสามารถใน การรบ เนินดินที่จอมทัพไทย-พม่า พบกัน จึงเรียก กันว่า "เนินดินที่อะแซหวุ่นกี้ขอดูตัวเจ้าพระยา จักรี"

เนินดินที่อะแซหวุ่นกี้ขอดูตัวเจ้าพระยาจักรี ความสำคัญต่อชุมชน
ชาวพิษณุโลกและชาวไทยได้ให้ความสำคัญต่อเนินดินฯ นี้ ในฐานะที่บุคคลสำคัญของไทย คือ พระปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ จักรี "สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช" ได้รับประกาศ เกียรติคุณ ความเก่งกล้าสามารถ ลักษณะเนินดินในปัจจุบันสูง ประมาณ 1 เมตรเศษ ฐานกว้างประมาณ 8 เมตร บนเนินดินมี หินอ่อนจารึกความสำคัญของเนินดินนี้

เส้นทางเข้าสู่เนินดินฯ
จากสถานีรถไฟพิษณุโลกไปทางสะพานเอกาทศรถประมาณ 100 เมตร ถึงธนาคารกรุงไทยเลี้ยวขวาอีกประมาณ 50 เมตร


Home Page โครงการสื่อปฎิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีชี้แนะ