รูปดวงตราประจำจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู รูปดวงตราประจำจังหวัด
สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว

ถ้ำเอราวัณ
ถ้ำเอราวัณ

สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ บ้านผาอินทร์แปลง ตำบลวังทอง กิ่งอำเภอวังทอง จังหวัดหนองบัวลำภู
สิ่งดึงดูดใจ
เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีบันใดเรียงคดโค้งไป มา จากเชิงเขาเบื้องล่างขึ้นสู่ปากถ้ำ ๖๒๑ ขั้น มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานให้ผู้คน ได้กราบไหว้ นามว่า "พระพุทธชัยศรีตรี มหามุณีตรีโลกนาถ" มองเห็นได้เด่นชัด ในระยะไกล ภายในถ้ำมีลักษณะคล้ายห้องโถง ขนาดใหญ่ เป็นสถานที่แห่งตำนานนิยายพื้นบ้านเรื่อง "นางผมหอม" และมีหินงอกหินย้อย ที่สวยงาม บริเวณป่องถ้ำด้านหลังมีจุดชม ทัศนียภาพรอบๆ บริเวณได้สวยงามยิ่ง สิ่งอำนวย ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว บริเวณรอบๆ เชิงเขาเป็น วัดมีสถานที่กราบไหว้บูชา มีร้านจำหน่ายของ ที่ระลึก ร้านอาหาร และข้อมูลการท่องเที่ยวและ สาระเกี่ยวกับสถานที่ ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว อย่างพร้อมมูล

เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ใช้เส้นทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ เส้น ทางหนองบัวลำภู - เลย จากตัวเมืองหนอง บัวลำภูระยะทางประมาณ ๔๕ กิโลเมตร แล้วเหลียวขวา เข้าไปประมาณ กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถ โดยสาร ประจำทางสาย หนองบัวลำภู - เอราวัณ หรือ รถ โดยสารสายอุดรธานี - หนองบัวลำภู - เลย ก็ ได้

ทางเข้าถ้ำเอราวัณ

Home Page โครงการสื่อปฏิสัมพันธ์ของชาติสถานที่สำคัญบุคคลสำคัญวิถีชีวิตภูมิปัญญาของดีท้องถิ่นเอกสารสำคัญธรรมชาติวิทยาดัชนีข้อเสนอแนะ